αυτοσυζυγής τελεστής

αυτοσυζυγής τελεστής
Ένας τελεστής Α λέγεται α. ή ερμιτιανός, αν για κάθε διάνυσμα Ψ το βαθμωτό γινόμενο (Ψ, ΑΨ) είναι αριθμός πραγματικός, δηλαδή αν (Ψ, ΑΨ) = (ΑΨ, Ψ) (Ι). Οι τελεστές που αντιπροσωπεύουν στην κβαντομηχανική παρατηρήσιμα μεγέθη πρέπει να είναι αναγκαστικά ερμιτιανοί γιατί το βαθμωτό γινόμενο (Ψ, ΑΨ) παριστάνει την αναμενόμενη τιμή του παρατηρήσιμου μεγέθους Α για ένα σύστημα στην κατάσταση Ψ. Εφόσον η εξίσωση (Ι) ισχύει για οποιοδήποτε διάνυσμα Ψ, ας υποθέσουμε ότι Ψ = c1x1 + c2x2, όπου c1 και c2 τυχαίοι μιγαδικοί αριθμοί και x1, x2 τυχαία διανύσματα. Τότε (Ψ, ΑΨ) = |c1|2 (x1Ax1) + |c2|2 (x2, Αx2) + {c1 (x2, Αx1) + c2 (x1Ax2) όπου 1, 2 οι συζυγείς μιγαδικοί των, και η παράσταση του δευτέρου μέλους είναι πραγματική για όλες τις τιμές των c1, c2, τότε και μόνο τότε, αν (Χ2, ΑΧ1) = (ΑΧ2, X1) (II). Η εξίσωση (II) δείχνει μια πολύ σπουδαία ιδιότητα ενός αυτελεστή και μπορεί να θεωρηθεί και ως ορισμός του. Παραδείγματα α.τ. είναι οι συντεταγμένες θέσης και ορμής και ο τελεστής χαμιλτονιανή Η, που για κάθε σύστημα καθορίζει τη χρονική εξάρτηση του συστήματος με τη βοήθεια της χρονικά εξαρτημένης εξίσωσης του Σρέντινγκερ: με την προϋπόθεση ότι το σύστημα δεν διαταράσσεται.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”